De training heeft effect op:

• Aanleren van sociale vaardigheden.
• Het verkrijgen van impulscontrole.
• Aanpassen van het moreel redeneren.
• Groepsopdrachten waar samenwerken centraal staat
• Vertrouwensoefeningen
• Verplaatsingen waar het groepsproces centraal staat

Jezelf de Baas

Een praktische agressie regulatie (beheersing) trainingen voor jongeren.
Het programma ‘Jezelf de Baas’ is een psycho-fysieke training voor jongeren met gedragsproblemen. Dit programma is ontwikkeld als antwoord op de stijgende vraag naar hulp voor deze jongeren.

Wat houdt het in?
Jezelf de Baas is gebaseerd op de Agression Replacement Training (ART). De training wordt in verschillende westerse landen toegepast door hulpverleningsinstanties, bij mensen met agressie problemen. Het is een praktische variant van ART waarbij de jongeren met gedragsproblemen, tussen de 12 en 25 jaar, centraal staan. Door gebruik te maken van een praktische methodiek wordt jongeren op adequate wijze geleerd met hun agressieve gedrag om te gaan. Reflectie op eigen handelen en het verschaffen van inzicht zijn belangrijke onderdelen. Blijvende positieve gedragsverandering bij deze jongeren is het uiteindelijke doel.
Aan de hand van uitdagende en aantrekkelijke verdedigingssporten zoals aikido, judo en karate wordt er aan het gedrag van de jongeren gewerkt. Een positieve gedragsverandering is het uiteindelijke doel waarbij er voortdurend wordt gewerkt aan het verkrijgen van inzicht en vaardigheden om beter om te gaan met boosheid.

Het programma is opgebouwd in verschillende fases:
Fase 1 – Relatie opbouwen met de deelnemers
Fase 2 – Aanleren van sociale vaardigheden
Fase 3 – Het verkrijgen van impulscontrole
Fase 4 – Aanpassen van het moreel redeneren
Fase 5 – Nazorg