Persoonlijke Effectiviteits Trainingen

Bij onze trainingen wordt gefocust op houding en gedrag.
Dit kunnen diverse trainingen zijn met verschillende doelen:
• Gedrag –en/of drijfverentraining
• Missie/visie ontwikkeling
• Managementtrainingen
• Communicatietraining
• Medewerkerstraining
• Cultuurverandering voor bedrijven en organisatie

Team Training

Op dit moment verricht het bedrijfsleven werkzaamheden in een sterk veranderende omgeving waarbij wetgevingen en krimpende budgetten een rol spelen. Juist in deze tijd is effectief samenwerken met collega’s, klanten en leveranciers van belang. Het is van belang dat een medewerker zijn grenzen kent, kan omgaan met spanningen en verantwoordelijkheid neemt. Een medewerker moet altijd kunnen werken vanuit een helder kader op basis van eigen gemaakte keuzes.

Een speerpunt in de trainingen is de persoonlijke effectiviteit. Het volgen van de trainingen maakt de cursisten ondernemender en voelen zich verantwoordelijk voor het gezamenlijk behalen van resultaten. In deze trainingen staan de DISC theorie en de GoldenBox methode centraal. Het
samensmelten van deze twee methodes leidt tot een zeer compacte, adequate en effectieve trainingsaanpak, wat gericht is op resultaat.
Per training wordt een maatwerktraject aangeboden. De trainer zal vooraf de situatie, wensen en doelen in kaart brengen om zo de ideale situatie proberen te bereiken. Trainingen kunnen op iedere gewenste locatie worden aangeboden.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en een offerte op maat!

Wanneer is teamtraining zinnig?

  • Het bewust willen worden van gedrag en de hierbij horende consequenties
  • Als men een meer open communicatiesfeer nastreeft
  • Als medewerkers bewust zijn van welke impact gedrag heeft op de communicatie
  • Als men een andere werkwijze wilt implementeren
  • Als men meer helderheid over ieders ‘rol’ in de groep wilt en de
  • effectiviteit van die rollen wilt toetsen

GoldenBox methode

De Methode GoldenBox maakt houding & gedrag effectief bespreekbaar waardoor mensen vanuit zichzelf bewust meegaan in het beoogde veranderproces. Contact, inzicht en beleving zijn cruciaal in de methode. De aanpak kenmerkt zich door samen met de deelnemers op zoek te gaan naar de werkelijke waarheid. Bij de woorden die ons bewustzijnsproces beschrijven, liggen de accenten voor ieder individu anders en kunnen veranderen. Denk aan woorden als ‘voelen’ en ‘ervaren’. Bij spanningen en stress sluiten mensen zich af en blijft nog maar één voorkeursbewustzijn over. Deze methode realiseert duurzame gedragsverandering waarbij wordt gestreefd van onbewust gedrag naar bewust gedrag. Deze methode verstrekt de onderlinge samenwerking. Begrip en waardering voor elkaar nemen significant toe, afdeling overschrijdend en duurzaam. Ook de communicatie tussen hiërarchische lagen en verschillende opleidingsachtergronden verbetert nadrukkelijk. De missie van de organisatie is daarbij altijd leidend.

DISC Theorie

Iemands gedragsstijl is wat ik ziet als ik met hem of haar communiceert of samenwerkt. Het geeft de manier van doen weer. Voorzichtigheid is gewenst: het is als een ijsberg. Ik zie alleen wat zich boven water bevindt. Iemand kan bijvoorbeeld aan de buitenkant heel ondersteunend zijn in de interactie met zijn omgeving. Dit wil niet zeggen dat hij gedreven is om iemand te helpen of klantgericht denkt. Gedragsstijlen kunnen verschillen per situatie. De DISC Theorie geeft inzicht in de gedragsstijlen. De gedragsstijlen worden onderverdeeld in vier kenmerkende stijlen/kleuren, veelal bekend als: Rood, Blauw, Groen en Geel. Iedereen heeft op zekere hoogte elke kleur ontwikkeld in zijn of haar persoonlijkheid. De combinatie hiervan maakt het tot een persoonlijke (voorkeurs)gedragsstijl.

De theorie is verdeeld over 4 vlakken en geeft daarmee inzicht in:
– Hoe iemand reageert op problemen en uitdagingen.
– Hoe iemand anderen overtuigt van zijn of haar mening/zienswijze.
– Hoe iemand reageert op het tempo van de omgeving en veranderingen.
– Hoe iemand reageert op regels en procedures die opgesteld zijn door anderen.

Referenties