De volgende trainingen zijn toepasbaar in het onderwijs:
– De Perfecte Klas
– Jezelf de Baas
– 24/7 coaching
– Action Learning
– Persoonlijke Effectiviteit

Trainingen voor het Onderwijs

Choice Training biedt diverse trainingen aan om gedrag(problematiek) aan te pakken bij jongeren. Tijdens de trainingen van Choice Training leren jongeren door het doen en beleven ze hetgeen dat ze aan het ondernemen zijn. De hieruit vloeiende ervaringen worden omgezet naar leermomenten en worden toegepast in het dagelijks leven.
Om deze effecten te kunnen bewerkstelligen biedt Choice Training een divers trainingsprogramma aan waar de methodiek Action Learning centraal staat.

Het bewegingsprogramma kan worden ingezet om diverse doelen te dienen:
• Inzicht krijgen en/of aanleren van sociale vaardigheden
• Weerbaarheidstraining
• Agressieregulatie
• Beïnvloeden van groepsdynamische processen
• Observatie van gedrag en gedragingen
• Zelfredzaamheid

Choice Training biedt diverse trainingen aan om gedrag(problematiek) aan te pakken bij jongeren. Tijdens de trainingen van Choice Training leren jongeren door het doen en beleven ze hetgeen dat ze aan het ondernemen zijn. De hieruit vloeiende ervaringen worden omgezet naar leermomenten en worden toegepast in het dagelijks leven.
Om deze effecten te kunnen bewerkstelligen biedt Choice Training een divers trainingsprogramma aan waar de methodiek Action Learning centraal staat.

De Perfecte Klas

Choice Training heeft de training ‘De Perfecte Klas’ ontwikkeld. Een training gericht op effectieve communicatie en respect. De training zorgt ervoor dat leerlingen in een veilige setting bewuster met elkaar om gaan zodat ze minder pesten, elkaar uitlachen en makkelijker hulp bij elkaar zoeken. Het is essentieel dat leerlingen goed met elkaar kunnen omgaan en de sfeer in een klas als veilig en prettig wordt ervaren.

Lees Meer

Jezelf de Baas

Een praktische agressie regulatie (beheersing) trainingen voor jongeren.
Het programma ‘Jezelf de Baas’ is een psycho-fysieke training voor jongeren met gedragsproblemen. Dit programma is ontwikkeld als antwoord op de stijgende vraag naar hulp voor deze jongeren. Choice training heeft Jezelf de Baas op meerdere locaties succesvol toegepast.

Lees Meer

Referenties